?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
kok
1.100 τονοχιλιόμετρα
3.300 τονοχιλιόμετρα
5.500 τονοχιλιόμετρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
kok
5 τόνους
4,5 τόνους
3,5 τόνους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
kok
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
kok
έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος
χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο
είναι λιγότερο θορυβώδης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
kok
διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
ακουστεί θόρυβος
δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι
kok
η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα
η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, ο δείκτης μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
kok
εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα
δεν εξαρτάται από την ταχύτητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση
kok
του κινητήρα
των ελαστικών
των κυκλωμάτων φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Πατώντας τον ποδομοχλό πέδης επιτρέπουμε
kok
τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος
τη ροή πεπιεσμένου αέρα
τη ροή υγρού φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»
kok
τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος
την ταχύτητα περιστροφής των τροχών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
kok
έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
έγχυση λαδιού
μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω
kok
πτώσης της πίεσης
αύξησης της θερμοκρασίας
πτώσης της θερμοκρασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα εφαρμόζονται
kok
στο κέντρο στροφής
στον κινητήρα
στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
kok
απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
kok
η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
kok
της απόδοσης του συστήματος πέδησης
της καταπόνησης των τροχών
της κατανάλωσης καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
kok
είναι εν γένει μεγαλύτερη
είναι εν γένει μικρότερη
δε μεταβάλλεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να
kok
κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση
κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε
διαγράφει καμπύλη τροχιά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο φορτηγό πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του
kok
δυσμενώς
ευμενώς
ευμενώς ή δυσμενώς ανάλογα με την κλίση της οδού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
kok
η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση
kok
της οικονομίας καυσίμου
της ηχορύπανσης
στα τέλη κυκλοφορίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Όταν το φορτηγό είναι υπερφορτωμένο, ευθύνονται
kok
οι αστυνομικές αρχές
ο οδηγός του οχήματος
και οι δύο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Τα κυλινδρικά φορτία (π.χ. βαρέλια) μπορούν να τοποθετηθούν όρθια, εάν
kok
το μήκος των κυλίνδρων είναι μικρότερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το διπλάσιο της διαμέτρου
το μήκος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερο από το τριπλάσιο της διαμέτρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
kok
τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Όταν ένα όχημα με φορτίο μεταφέρεται σε πλοίο
kok
αρκεί η ασφάλιση του φορτίου στο όχημα
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ίδια συστήματα ασφάλισης με αυτά που χρησιμοποιούνται για την ασφάλιση φορτίου που μεταφέρεται οδικώς
είναι απαραίτητη η ασφάλιση του οχήματος στο πλοίο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν
kok
η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό
οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης
η διαδρομή γίνεται στην επαρχία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
kok
γευματίζει
κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
εκτελεί κάποια άλλη εργασία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις
kok
10 ώρες
9 ώρες
11 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δύο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει
kok
το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
τουλάχιστον 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει
kok
τα 15 λεπτά
τη 1 ώρα
τα 30 λεπτά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει
kok
τις ώρες ύπνου
τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης
τις ώρες εργασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει
kok
τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή
φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες
τη συσκευή του ταχογράφου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
kok
μετά από κάθε επισκευή του
κάθε χρόνο
μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
kok
αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών
κάθε χρόνο
πριν από κάθε διαδρομή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (transit)
kok
τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης
τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης
τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
kok
Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα
Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό βάρος κτλ.
Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος συμφωνά με τη CMR;
kok
Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα
Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος
Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
kok
Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Το πιστοποιητικό EUR.1
kok
μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων
δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο
kok
τον τουρισμό
την εγκληματικότητα
την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό
kok
ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
μόνο χρηματικό πρόστιμο
ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
kok
το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Σε περίπτωση σύγκρουσης, η δύναμη που δέχεται ο οδηγός που δεν φορά ζώνη ασφαλείας
kok
είναι αντιστρόφως ανάλογη της κεντρομόλου
«μοιράζεται» σε μεγάλη επιφάνεια του σώματος του
ασκείται σημειακά πάνω στο σώμα του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
kok
νωτομετωπικές
μετωπικές
πλαγιομετωπικές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
kok
τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
kok
οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
kok
50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου
kok
η αστοχία γενικεύεται
η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται
η πνευματική πίεση μειώνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να κληθεί
kok
μόνο από σταθερό τηλέφωνο
από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου
μόνο από τις αστυνομικές αρχές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
kok
επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής
ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής
επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που
kok
δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν
είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
kok
συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
kok
μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν
kok
ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ
το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες
ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματά της υπό την προϋπόθεση ότι
kok
η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό
ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών
το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Σύνθετες μεταφορές είναι
kok
όσες διενεργούνται με τη μεσολάβηση παραγγελιοδόχου μεταφοράς
οι διεθνείς και οι υπερατλαντικές
οι διαδοχικές, οι συνδυασμένες και οι μεικτές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Το σύστημα RDS/TMC είναι
kok
ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών
σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας
ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινά είναι
kok
το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας
τα τηγανητά και το αλάτι
τα δημητριακό, το ρύζι, τα μακαρόνια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται
kok
το πρωί
το μεσημέρι
το βράδυ
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΛΑΔΙ    Το υγρό που εξάγεται από τη διύλιση του πετρελαίου και με ειδική επεξεργασία χρησιμοποιείται για τη λίπανση του κινητήρα.
ΑΜΑΞΩΜΑ    Είναι το μη μηχανικό μέρος του αυτοκινήτου, στο οποίο τοποθετούνται όλα τα άλλα μέρη, μηχανικά και μη και αποτελείται από τον χώρο του κινητήρα (ή τροπέτο), το θάλαμο επιβατών και τον χώρο απο-σκευών (πορτ - μπαγκάζ).
ΠΛΑΤΙΝΕΣ    Εξάρτημα του διανομέα με ακίδες από πλατίνη. Προορίζεται για την παραγωγή ρεύματος υψηλής τάσης. Παρωχημένη τεχνολογία.
Technology Tips
Η ισπανική εταιρεία Durmet, που ασχολείται με την κατασκευή στρωμάτων, δημιούργησε ένα νέο έξυπνο στρώμα που σου προσφέρει κάτι περισσότερο από έναν άνετο ύπνο. Το Smartress, μπορεί να αντιληφθεί όταν κάποιος άλλος είναι στο κρεβάτι σου. Για την ακρίβεια, το Smartress μπορεί να καταλάβει όταν αυτός ο άλλος χρησιμοποιεί το κρεβάτι σου όχι μόνο για

Η Lenovo εκτός από το Moto brand της Motrola, έχει στην κατοχή της και το ZUK sub-brand. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα το ZUK Z2 Pro με οθόνη 5.2 ιντσών FullHD AMOLED και ενσωματωμένο τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 820. Το ZUK Z2 Pro ενσωματώνει μνήμη RAM 6GB, η οποία ξεκινά να γίνεται μόδα σιγά σιγά, και χωρητικότητα 128GB.

Η νέα σειρά τηλεοράσεων LG OLED για το 2016 αποτελείται από οκτώ μοντέλα, με κορυφαία την LG G6 77 ιντσών. Οι τηλεοράσεις OLED της LG με πάνελ OLED, έχουν ανάλυση 4K και κωδικοποίηση high dynamic range (HDR), η οποία στα μοντέλα LG G6 και LG E6 ονομάζεται HDR Pro. Οι LG G6 και LG E6

Messenger και WhatsApp είναι δυο από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές παγκοσμίως, με το δεύτερο να έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες ενώ το πρώτο ξεπέρασε τα 900 εκατομμύρια. Και τα δυο φυσικά ανήκουν στο Facebook. Κατά τη διάρκεια του ετήσιου F8 developers conference, ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε ότι Facebook Messenger και WhatsApp μαζί, αποστέλλουν

Η Xiaomi έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα κινητά που κυκλοφόρησε, έγινε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της κινέζικης αγοράς. Όμως δεν θέλει να περιοριστεί μόνο στα smartphones. Από το 2014 ακούγονται οι πληροφορίες ότι θα λανσάρει δικό της laptop. Φαίνεται ότι ο Κινέζος βρίσκεται πιο κοντά από