?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
kok
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η χωρητικότητα ενός τυπικού 12μετρου αστικού λεωφορείου κυμαίνεται συνήθως:
kok
Μεταξύ των 110 και 130 επιβατών.
Μεταξύ των 80 και 100 επιβατών.
Μεταξύ των 50 και 70 επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
kok
Αυτόνομη.
Συνδυασμένη.
Δωρεάν.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
kok
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
kok
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) υποκαθιστά:
kok
Τους μειωτήρες κινητηρίων αξόνων.
to abs.
Τον αναστολέα διαφορικού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το μέγεθος της ροπής είναι:
kok
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Το στροφόμετρο βρίσκεται στον πίνακα οργάνων του οχήματος και πληροφορεί τον οδηγό σχετικά με:
kok
Τον αριθμό των στροφών/δευτερόλεπτο του κινητήρα.
Τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό του κινητήρα.
Το μέσο ωριαίο αριθμό στροφών του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
kok
Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση:
kok
Των ελαστικών.
Των κυκλωμάτων πέδησης.
Του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
kok
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΘ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο ανταγωνιστικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Η ενεργοποίηση του ABS γενικώς:
kok
Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η αρχή λειτουργίας των επιβραδυντών βασίζεται:
kok
Στον έλεγχο της θερμοκρασίας.
Στην επενέργεια επί του συστήματος πέδησης.
Στην άσκηση αντίστασης στην περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι:
kok
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ο υδραυλικός.
Το μηχανόφρενο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
kok
Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
kok
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η επίδραση της δύναμης του βάρους στην κίνηση του οχήματος:
kok
Είναι σταθερή.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:
kok
Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν καθημερινά τη μεταφορά εργαζομένων ενός ξενοδοχείου από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και το αντίστροφο, είναι:
kok
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή:
kok
Σε ανωφέρεια.
Σε κατωφέρεια.
Σε στροφή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
kok
Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
kok
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίστασή του:
kok
Στους χειρισμούς του οδηγού.
Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Στην ανατροπή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης:
kok
Της κλιματικής αλλαγής.
Της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
kok
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
kok
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
Το ταμείο, το γραφείο προμηθειών, το λογιστήριο.
Η δρομολόγηση και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
kok
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
kok
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Για την ασφαλή αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών, οι οδηγοί των οχημάτων δημοσίων συγκοινωνιών υποχρεούνται να:
kok
Πλησιάζουν ή να απομακρύνονται από το οδόστρωμα κατά περίπτωση.
Απομακρύνονται, κατά το δυνατόν, από το άκρο του οδοστρώματος.
Πλησιάζουν, κατά το δυνατόν, το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Κατά την οδήγηση σε λεωφορειολωρίδα (με κατεύθυνση αντίθετη από αυτήν της υπόλοιπης κυκλοφορίας) στο αριστερό άκρο του οδοστρώματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
kok
Με πεζούς που δεν αναγνωρίζουν την αντίθετη κίνηση των λεωφορείων.
Στις δεξιές στροφές των υπολοίπων οχημάτων.
Στις στάσεις κατά την απο/επιβίβαση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
kok
Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
Της φλυαρίας τους.
Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους:
kok
Αντιμετώπισης της ανεργίας.
Συντήρησης του οχήματος.
Οδικής ασφάλειας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου απο/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
kok
Χρόνος οδήγησης.
Άλλη εργασία.
Διάλειμμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
kok
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
kok
Από 9 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 8 έως 11 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο:
kok
Οποιωνδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης.
Ημερολογιακών εβδομάδων.
Οποιωνδήποτε κανονικών ημερησίων περιόδων ανάπαυσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
kok
Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται:
kok
Καθόλου.
Πάνω από 1 φορά.
Πάνω από 2 φορές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
kok
Τη διανυόμενη απόσταση.
Την ταχύτητα κίνησης.
Τη χιλιομετρική θέση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
kok
Υποχρεωτικός.
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο:
kok
Επιβάλλεται σε περίπτωση δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Μπορεί να προκαλέσει βλάβη και επισύρει κυρώσεις.
Αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».
«Άλλες εργασίες».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:
kok
Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 m.
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που:
kok
Είναι ανεπιθύμητοι στη χώρα τους.
Εργάζονται χωρίς ασφάλιση.
Εισέρχονται στη χώρα χωρίς νόμιμο ταξιδιωτικό έγγραφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
kok
Η οικογενειακή κατάσταση.
Το είδος του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε εργονομικό σχεδιασμένους χώρους, η εργασία είναι:
kok
Σχεδιασμένη σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Καλά οργανωμένη και πιο ευχάριστη.
Λιγότερο αποδοτική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
kok
Τα γυαλιά ηλίου.
Οι χάρτες.
Ο καφές και το νερό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα ix επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
kok
Περισσότερα θύματα.
Ισάριθμα θύματα.
Λιγότερα θύματα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
kok
Νωτομετωπικές.
Μετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Η αντικατάσταση λεωφορείου που έχει πάθει μηχανική βλάβη με νέο όχημα προβλέπεται συνήθως σε:
kok
Μακρινές αποστάσεις ή σε νυχτερινά δρομολόγια.
Αστικά δρομολόγια ή σε δρομολόγια εντός των ωρών αιχμής.
Δρομολόγια εξυπηρέτησης αεροδρομίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
kok
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
kok
Διοξειδίου του άνθρακα.
Ξηράς κόνης.
Νερού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
kok
Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Φωτεινό σηματοδότη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
kok
Τον τραυματιοφορέα.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
kok
Πουλερικών ή/και ψαριών.
Νερού.
Φρούτων και λαχανικών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
kok
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
kok
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Η πρόληψή του.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΓΚΑΖΙ    Το πεντάλ μέσω του οποίου ο οδηγός ρυθμίζει την εισροή του μίγματος στον κινητήρα.
ΛΑΜΔΑ (αισθητής ή σένσορας)    Ο αισθητής που μετράει συνεχώς την περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο και δίνει πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του κινητήρα, ώστε να ρυθμίζεται η ποσότητα καυσίμου που εισάγεται στον θάλαμο καύσης και, επομένως, η σχέση αέρα - μίγματος.
AυτOκίνητO όχημα   To μηχανoκίνητo όχημα, τo oπoίo χρησιμoπoιείται κυρίως για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή για τη ρυμoύλκηση στις oδoύς oχημάτων πoυ χρησιμoπoιoύνται για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων.
Technology Tips
Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό και τελικά δεν αποφεύχθηκε. Στη Μ. Βρετανία την Κυριακή έγινε η πρώτη σύγκρουση drone με επιβατικό αεροπλάνο. Το αεροσκάφος με 132 επιβάτες και 5 μέλη του πληρώματος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο. Ο πιλότος της πτήσης BA727 της British Airways, που ερχόταν από Γενεύη, ανέφερε στις

Η Xiaomi έχει στα σκαριά ένα νέο phablet, για το οποίο διεξήγαγε online ψηφοφορία και οι χρήστες αποφάσισαν ότι θέλουν να ονομαστεί Xiaomi Max. Λίγες μέρες μετά διέρρευσαν δυο εικόνες που αναφερόταν ότι απεικόνιζαν το μπροστινό panel του μη ανακοινωμένου smarphone. Σήμερα για πρώτη φορά βλέπουμε render του Xiaomi Max. Παρατηρούμε τα λεπτά bezel γύρω

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Sharp έγινε η εταιρία που έφερε στην αγορά την πρώτη 85 ιντσών τηλεόραση 8Κ, με τσουχτερή βέβαια τιμή, περίπου 140000 δολλάρια. Οι Oλυμπιακοί αγώνες της Βραζιλίας θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους κατόχους της, να απολαύσουν 8Κ υλικό. Λίγοι θα είναι οι τυχεροί που θα απολαύσουν για πρώτη φορά εικόνα

Μαζί με τη ναυαρχίδα του 2016, HTC 10, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα το HTC Boost+. Πρόκειται για μια εφαρμογή, που σύμφωνα με την HTC θα έρθει να βελτιώσει την απόδοση των Android συσκευών στις οποίες θα εγκατασταθεί. Το HTC Boost+ δεν είναι διαθέσιμο μόνο για τις συσκευές τις HTC, αλλά είναι συμβατή με όλες τις

Τον Ιανουάριο η Samsung ανακοίνωσε τη νέα σειρά Notebook 9, η οποία αποτελείται από τέσσερα μοντέλα με πολύ λεπτό πάχος και ελαφριά. Η νέα σειρά άρχισε να γίνεται διαθέσιμη με τιμές που ξεκινούν από 1000 δολάρια. Το βασικό μοντέλο ενσωματώνει οθόνη 13.3 ιντσών ανάλυσης 1080p, 6th gen Intel Core i5, μπαταρία που δίνει διάρκεια ζωής