?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το ΠΕΙ πρέπει να ανανεώνεται κάθε:
kok
5 χρόνια για οδηγούς ηλικίας άνω των 65 ετών.
7 χρόνια.
5 χρόνια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
kok
Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτως διαδρομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης:
kok
Μεταδίδει την κίνηση από τον κινητήρα στους τροχούς.
Επιτρέπει το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος.
Κατευθύνει το όχημα σύμφωνα με τις εντολές του οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
kok
Δωρεάν.
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
kok
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι:
kok
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα.
Η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα.
Η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το μέγεθος της ισχύος είναι:
kok
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
kok
Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
kok
Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η απόσταση ακινητοποίησης:
kok
Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
kok
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ABS «μετρούν»:
kok
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
kok
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
kok
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό τα παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους λέγεται:
kok
θερμική.
Κινητική.
Ελκτική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
kok
Του όγκου του.
Της ύλης του.
Των κιλών του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
kok
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Ένα λεωφορείο έχει απόβαρο 12 τόνων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, όπως αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του, ανέρχεται στους 18 τόνους. Το μεικτό βάρος του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους:
kok
6 τόνους.
12 τόνους.
18 τόνους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Τριβή ονομάζεται:
kok
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι:
kok
Μεγαλύτερη.
Ίση.
Μικρότερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από:
kok
Τα ελαστικά.
Την ανάρτηση.
Τα φρένα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
kok
Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του:
kok
Αρνητικά.
θετικό.
θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
kok
Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Η ύπαρξη πρόσθετης αποσκευοφόρου:
kok
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να ενδιαφέρεται για:
kok
Την έγκαιρη άφιξη στον προορισμό του.
Την οικονομία καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.
Την ασφάλεια των επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Η ύπαρξη και η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ασφαλείας είναι μεταξύ των ευθυνών:
kok
Του οικείου ΚΤΕΟ.
Του οδηγού.
Του κατασκευαστή του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Τα 60 km/h είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας:
kok
Λεωφορείων με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο).
Αρθρωτών λεωφορείων εντός πόλης.
Λεωφορείων μεταφοράς μαθητών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
kok
Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Η επιβίβαση και η αποβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από ότι συνήθως. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Παραχωρεί πάντοτε όσο χρόνο απαιτείται.
Μην καθυστερεί τους υπόλοιπους επιβάτες πάνω από 5 λεπτά.
Παραχωρεί όσο χρόνο απαιτείται μόνο όταν το λεωφορείο δεν έχει άλλους επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνιστάται:
kok
Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
kok
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
kok
8 ώρες.
9 ώρες.
12 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών ο οδηγός πρέπει να σταματάει για διάλειμμα διάρκειας τουλάχιστον:
kok
4,5 ωρών.
45 λεπτών.
15 ή 30 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
kok
Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
kok
Οδηγεί το ix του.
Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
kok
Επτά 24ωρα.
Έξι 24ωρα.
Πέντε 24ωρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
kok
Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
kok
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσής του.
Χωρίς προϋποθέσεις.
Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
kok
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει:
kok
Συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων.
Ψηφιακό ρολόι.
«Έξυπνη κάρτα».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».
«Άλλες εργασίες».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Απαγορεύεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Εν γένει, όλοι οι επιβάτες λεωφορείων εξοπλισμένων με ζώνες ασφαλείας οφείλουν να τις χρησιμοποιούν. Εξαιρούνται όσοι είναι κάτω των:
kok
8 ετών.
3 ετών.
10 ετών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
kok
Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
kok
Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
kok
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Στο εσωτερικό ενός οχήματος, εργονομικές αρχές μπορούν να εφαρμοστούν:
kok
Μόνο από τον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Μόνο από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Από τον κατασκευαστή και από τον οδηγό του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
kok
Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα ix επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
kok
Ισάριθμα θύματα.
Λιγότερα θύματα.
Περισσότερα θύματα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
kok
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:
kok
Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.
Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
kok
112.
100.
911.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε:
kok
Φωτεινό σηματοδότη.
Πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης.
Πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
kok
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί:
kok
Απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα.
Διαρκή κόπωση.
Διαρκή ευφορία.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ    Η απόσταση των τροχών του ίδιου άξονα μεταξύ τους.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΚΕΦΑΛΗ    Το καπάκι που κλείνει το επάνω μέρος του κυλίνδρου. Είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο, που στους σύγχρονους κινητήρες αντικαταστάθηκε με ελαφρά κράματα αλουμινίου για καλύτερη απόδοση.
ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ    Είναι το εξάρτημα στο οποίο καταλήγει ο άξονας του τιμονιού. Αποτελείται από ένα κοχλία, που είναι χωρίς «κεφαλή» και δεν τερματίζει ποτέ. Είναι τμήμα του συστήματος διεύθυνσης.
Technology Tips
Η ισπανική εταιρεία Durmet, που ασχολείται με την κατασκευή στρωμάτων, δημιούργησε ένα νέο έξυπνο στρώμα που σου προσφέρει κάτι περισσότερο από έναν άνετο ύπνο. Το Smartress, μπορεί να αντιληφθεί όταν κάποιος άλλος είναι στο κρεβάτι σου. Για την ακρίβεια, το Smartress μπορεί να καταλάβει όταν αυτός ο άλλος χρησιμοποιεί το κρεβάτι σου όχι μόνο για

Η Acer πραγματοποίησε press event στη Ν. Υόρκη προκειμένου να ανακοινώσει επίσημα τα νέα της laptops, όμως αναφέρθηκε και σε ένα smartphone. Πρόκειται για το Acer Liquid Zest Plus, για το οποίο όμως δεν έδωσε όλες τις πληροφορίες. Το Acer Liquid Zest Plus φορά οθόνη 5.5 ιντσών HD, κάμερα 13 Megapixel με τεχνολογία «tri-focus», που

Η κινέζικη Xiaomi μπορεί να έχει γίνει γνωστή κυρίως από τα value for money κινητά της, όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ανακοίνωσε επίσημα την νέα Xiaomi Mi TV 2S, 4K τηλεόραση με πάχος που φτάνει μόλις τα 9.9 χιλιοστά. Έρχεται με οθόνη 48 ιντσών, τρέχει Android 5.0 Lollipop και η τιμή ξεκινά από 485

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016 οι χρήστες κατέβασαν 17.2 δισεκατομμύρια apps από τα stores του iOS και Android, σύμφωνα με τα στοιχεία της Sensor Tower. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 8.2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2015. Ως συνήθως, η κατηγορία του gaming παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι με 1.95 δισ.

Η Acer ανακοίνωσε επίσημα το Acer Chromebook 14, ένα αναβαθμισμένο Chromebook το οποίο μεταξύ άλλων έχει 2 θύρες USB 3.1. Είναι κομψό με design που ξεπερνά τον ανταγωνισμό, έχει χρησιμοποιηθεί αλουμινένιο σασί και είναι οικονομικό με τιμή 299 δολ. Η εταιρεία τονίζει κάποια από τα χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει όπως για παράδειγμα ότι