?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ+Ε:
kok
Χρειάζεται μόνο να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Τα τουριστικά λεωφορεία:
kok
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των τουριστών και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
Χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλου μήκους διαδρομές και δεν διαθέτουν θέσεις ορθίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
kok
Η δεξιά στροφή.
Η οπισθοπορεία.
Η αριστερή στροφή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
kok
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.
Δωρεάν.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν:
kok
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Οι τροχοί είναι το μέσο επαφής του οχήματος με το οδόστρωμα. Βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα ελαστικό είναι:
kok
Η διάμετρος του σώτρου, η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας φορτίου σε σχέση με την ταχύτητα.
Η διάμετρος του σώτρου (ζάντα), η εταιρεία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
Ο όγκος του σώτρου (ζάντα), η ημερομηνία παραγωγής του, οι δείκτες μέγιστης ικανότητας επιτάχυνσης σε σχέση με το φορτίο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το μέγεθος της ισχύος είναι:
kok
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
kok
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
kok
Δεν εξαρτάται από την ταχύτητα.
Εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα.
Εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
kok
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
kok
Τη ροή υγρού φρένων.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Η ενεργοποίηση του ABS γενικώς:
kok
Μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
Δεν μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
kok
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με:
kok
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κινδύνου:
kok
Το όχημα ακινητοποιείται άμεσα.
Ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί.
Τίθεται σε λειτουργία το abs.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των μαθητών και σπουδαστών μεταξύ της κατοικίας και του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου τους είναι:
kok
Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
kok
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την οδήγηση σε ανωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας:
kok
Προκαλεί αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης.
Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιβράδυνση.
Μπορεί να αξιοποιηθεί για επιτάχυνση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
kok
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.
4 τόνοι.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
kok
Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή:
kok
Σε κατωφέρεια.
Σε ανωφέρεια.
Σε στροφή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
kok
Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
kok
Η απότομη επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η ήπια σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
kok
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση του κόστους συντήρησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Συχνή πίεση στον ποδομοχλό επιτάχυνσης (γκάζι) αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου διότι προκαλεί:
kok
Τον εμπλουτισμό του καυσίμου κατά την επιτάχυνση.
Φθορά στο σύστημα πέδησης.
Ηχορύπανση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
kok
Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
Μόνο εξωτερικά του οχήματος.
Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
kok
Μόνο από τον οδηγό.
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
kok
90 km/h.
80 km/h.
70 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
kok
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, κοντά στις στάσεις συνιστάται:
kok
Η παρατεταμένη χρήση της ηχητικής προειδοποίησης (κόρνας).
Η αποφυγή της εμπρόσθιας κίνησης.
Η αποφυγή της οπίσθιας κίνησης (οπισθοπορείας).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
kok
9 επιβάτες.
15 επιβάτες.
19 επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η ημερήσια διάρκεια οδήγησης περιλαμβάνει και τις εκτός δημόσιας οδού διαδρομές όταν:
kok
Η περίοδος ανάπαυσης γίνεται σε δημόσια οδό.
Οι διαδρομές αυτές είναι εντός σχεδίου πόλης.
Η διαδρομή γίνεται στην επαρχία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
kok
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
kok
Πρέπει να κοιμάται.
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δυο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει:
kok
Το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Περισσότερες από 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
Το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
kok
Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Ο οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση) ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο. Η ξεκούρασή του διακόπτεται 1 φορά. Η διάρκεια της διακοπής δεν πρέπει να υπερβαίνει:
kok
Τη 1 ώρα.
Τα 15 λεπτά.
Τα 30 λεπτά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Οδηγός έχει συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας (9 ή 10) και επιστρέφει στη βάση του ως κοινός επιβάτης λεωφορείου. Το χρονικό αυτό διάστημα καταγράφεται ως:
kok
«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση».
«Αλλη εργασία».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
kok
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
kok
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
kok
Πριν από κάθε διαδρομή.
Σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης απαγορεύεται να εκτελούν:
kok
Μεταφορά μαθητών.
Μεταφορά λουομένων.
Συγκοινωνία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
kok
Προειδοποιητικό τρίγωνο.
Εργαλεία.
Παιδικά καθίσματα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Μικρότερο χρόνο αναμονής στις ενδιάμεσες στάσεις.
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Αύξηση της πιθανότητας τραυματισμού των επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
kok
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Απέλαση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
kok
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Η κλίση της πλάτης του καθίσματος συνιστάται να ρυθμίζεται κατά τρόπο, ώστε η πλάτη του οδηγού:
kok
Να είναι σε κατακόρυφη στάση.
Να είναι σε οριζόντια στάση.
Να είναι κοντά στον ανεμοθώρακα (παρμπρίζ).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
kok
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
kok
Αστικά λεωφορεία.
Σχολικά λεωφορεία.
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
kok
Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
kok
112.
100.
911.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
Περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών.
Περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου.
Επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
kok
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης σε περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή:
kok
Το πολύ δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Τουλάχιστον δύο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί σε διαφορετικές εταιρείες.
Δύο μόνο οχημάτων που έχουν ασφαλιστεί στην ίδια εταιρεία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
kok
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
kok
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του πνεύματος.
Ασθένεια του σώματος.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ    Η εξασφάλιση της ισορροπίας των τροχών, ώστε το ελαστικό να κινείται σωστά μαζί με τη ζάντα. Η αποκατάσταση της ισορροπίας αυτής γίνεται με ειδικά «βαρίδια».
ΜΕΤΑΔΟΣΗ    Λέγεται έτσι το σύστημα που μεταδίδει την κίνηση στους κινητήριους τροχούς.
ΛΟΥΚΙ    Είναι η υδρορροή.
Technology Tips
Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό και τελικά δεν αποφεύχθηκε. Στη Μ. Βρετανία την Κυριακή έγινε η πρώτη σύγκρουση drone με επιβατικό αεροπλάνο. Το αεροσκάφος με 132 επιβάτες και 5 μέλη του πληρώματος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο. Ο πιλότος της πτήσης BA727 της British Airways, που ερχόταν από Γενεύη, ανέφερε στις

Η Xiaomi έχει στα σκαριά ένα νέο phablet, για το οποίο διεξήγαγε online ψηφοφορία και οι χρήστες αποφάσισαν ότι θέλουν να ονομαστεί Xiaomi Max. Λίγες μέρες μετά διέρρευσαν δυο εικόνες που αναφερόταν ότι απεικόνιζαν το μπροστινό panel του μη ανακοινωμένου smarphone. Σήμερα για πρώτη φορά βλέπουμε render του Xiaomi Max. Παρατηρούμε τα λεπτά bezel γύρω

Η νέα έρευνα της GfK δείχνει ότι ένας στους δύο ανθρώπους, παγκοσμίως, πιστεύουν ότι η τεχνολογία smart home θα έχει αντίκτυπο στις ζωές τους στα επόμενα χρόνια, σε σύγκριση με το ένα τρίτο που έχει την ίδια άποψη όσον αφορά στα wearables. Οι πέντε πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας smart home Παγκοσμίως, οι τομείς της τεχνολογίας

H Sony έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό να αναβαθμίζει τις συσκευές της σε Android Marshmallow, με τις πιο πρόσφατες να είναι τα Sony Xperia Z2, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact με πολλές βελτιώσεις αλλά και μια έκπληξη. Η έκπληξη είναι ότι ο ερχομός του Android Marshmallow σημαίνει την απουσία του STAMINA mode.

Στο μεγάλο launch event της Ν. Υόρκης, η Acer εκτός από το Acer Liquid Zest Plus με tri-focus κάμερα και μπαταρία 5000mAh, παρουσίασε το Acer Aspire S 13, το νέο laptop που θέλει να τα βάλει με το 13ιντσο MacBook Air και το Dell XPS 13. Το Acer Aspire S 13 θέλει να τα βάλει