?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Οι οδικές επιβατικές μεταφορές:
kok
Έχουν αποκλειστικά αυτόνομο ρόλο.
Είναι πάντοτε εξαρτώμενες από άλλα μέσα μεταφοράς.
Λειτουργούν είτε αυτόνομα είτε συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
kok
Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Δεν έχει καμμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο πιο απαιτητικός ελιγμός κατά την οδήγηση αρθρωτού λεωφορείου είναι:
kok
Η οπισθοπορεία.
Η αριστερή στροφή.
Η δεξιά στροφή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
kok
Συμπίεσης αέρα.
Επαγωγής.
Ηλεκτρικού κυκλώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»:
kok
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής.
Πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα σε συνεργείο.
Μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει:
kok
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό.
Το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα.
Τον κινητήρα με το διαφορικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
kok
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η οδήγηση με στροφές κινητήρα περισσότερες από αυτές που αντιστοιχούν στην περιοχή μέγιστης ισχύος πρέπει να αποφεύγεται διότι:
kok
Αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα, αλλά και η κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνεται η κατανάλωση καυσίμου χωρίς να αυξάνονται οι επιδόσεις του κινητήρα.
Μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου, όπως και οι επιδόσεις του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
kok
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
kok
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
kok
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή υγρού φρένων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
kok
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
kok
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
kok
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Πρέπει να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση.
Πρέπει πάντοτε να προτιμάται.
Πρέπει να αποφεύγεται εντός πόλεων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
kok
Στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες.
Στον κινητήρα.
Στο κέντρο βάρους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
kok
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
kok
Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Μεικτό βάρος είναι το συνολικό βάρος ενός οχήματος περιλαμβανομένων:
kok
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών, αλλά όχι των αποσκευών τους.
Των μελών του πληρώματος, των επιβατών και των αποσκευών τους.
Των επιβατών και των αποσκευών τους, αλλά όχι των μελών του πληρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η λεωφορειακή γραμμή του ΟΑΣΑ που περνάει από τα κύρια τουριστικά αξιοθέατα της Αθήνας είναι:
kok
Έκτακτη γραμμή.
Τακτική γραμμή.
Ειδική τακτική γραμμή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει:
kok
Η μείωση της ταχύτητας κίνησης.
Η αύξηση της ταχύτητας κίνησης.
Η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Η φυγόκεντρος δύναμη εκφράζει την τάση του περιστρεφόμενου σώματος να:
kok
Απομακρυνθεί από ίο κέντρο περιστροφής του.
Πλησιάσει το κέντρο περιστροφής του.
Ταλαντώνεται γύρω από το κέντρο περιστροφής του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
kok
Η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση.
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Ο έντονος πλευρικός άνεμος ασκεί στο λεωφορείο πλευρική δύναμη, η οποία επιδρά στην ευστάθειά του:
kok
Αρνητικά.
θετικό.
θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την κλίση της οδού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται:
kok
Μείωση του κόστους συντήρησης.
Αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου.
Μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
kok
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Οπτικός έλεγχος του οχήματος πρέπει να γίνεται:
kok
Τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό του οχήματος.
Μόνο στο εσωτερικό του οχήματος.
Μόνο εξωτερικά του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Όλοι οι επιβάτες άνω των τριών ετών πρέπει να φορούν ζώνη ασφαλείας όταν επιβαίνουν σε λεωφορείο κατηγορίας Μ2, Μ3. Εξαιρούνται:
kok
Όσα οχήματα εκτελούν αστικά δρομολόγια.
Όσα οχήματα εκτελούν δρομολόγια εντός Ελλάδος.
Όσα οχήματα δεν έχουν θέσεις ορθίων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των διώροφων λεωφορείων είναι τα:
kok
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός φορτηγού που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
kok
Ο οδηγός του φορτηγού.
Ο οδηγός του λεωφορείου.
Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Για την απο/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
kok
Δεν παρακολουθούν τηλεόραση.
Χρησιμοποιούν τα μέσα συγκράτησης που προβλέπονται.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα:
kok
Που μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 50 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 50 km/h.
Που λειτουργούν σε ακτίνα 150 km.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών) εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
kok
112 ώρες.
100 ώρες.
90 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
kok
Οδήγησης άλλου οχήματος.
Φυσικής άσκησης.
Άλλης εργασίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
kok
Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
kok
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα οποιωνδήποτε 14 ημερών είναι:
kok
96 ώρες.
144 ώρες.
90 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
kok
Τη χιλιομετρική θέση.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Την ταχύτητα κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
kok
Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
Που ανήκουν στο στρατό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι:
kok
Διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού.
Διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα.
Διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«Άλλες εργασίες».
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Οι εταιρείες είναι εν γένει υπεύθυνες για παραβάσεις που διέπραξαν οδηγοί που ανήκουν σ' αυτές:
kok
Πάντοτε.
Εκτός περιπτώσεων όπου δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη.
Αν η παράβαση έχει διαπραχθεί στο έδαφος άλλου κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
kok
Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
kok
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Αποτελεί αδίκημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
kok
Η οικογενειακή κατάσταση.
Το είδος του χρησιμοποιούμενου ταξιδιωτικού εγγράφου.
Το πλήρες ονοματεπώνυμο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
kok
Στην ευστάθεια του οχήματος.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
kok
Οι χάρτες.
Ο καφές και το νερό.
Τα γυαλιά ηλίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Τα ατυχήματα με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με τα ατυχήματα ix επιβατικών αυτοκινήτων- έχουν:
kok
Ισάριθμα θύματα.
Λιγότερα θύματα.
Περισσότερα θύματα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος πρέπει να κληθεί ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης. Αυτός είναι ο:
kok
100.
112.
911.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
kok
Νερού.
Ξηράς κόνης.
Διοξειδίου του άνθρακα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
kok
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Τα έτοιμα γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι:
kok
Έχουν υψηλή διατροφική αξία.
Δεν έχουν καμιά σχεδόν διατροφική αξία.
Περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας:
kok
Είναι θετική για την υγεία.
Πρέπει να αποφεύγεται.
Πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η κόπωση του οδηγού μπορεί να οδηγήσει:
kok
Στη μείωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη βελτίωση των αντανακλαστικών του και, ενδεχομένως, σε υπνηλία.
Στη μείωση του χρόνου αντίδρασης και, ενδεχομένως, σε υπερδιέγερση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
kok
Πρωίες πρωινές.
Μεσημβρινές.
Απογευματινές.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΛΑΜΔΑ (αισθητής ή σένσορας)    Ο αισθητής που μετράει συνεχώς την περιεκτικότητα των καυσαερίων σε οξυγόνο και δίνει πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του κινητήρα, ώστε να ρυθμίζεται η ποσότητα καυσίμου που εισάγεται στον θάλαμο καύσης και, επομένως, η σχέση αέρα - μίγματος.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ    Το σύνολο των οργάνων που βρίσκονται κοντά στον κινητήρα και εξασφαλίζει τη ροή του καυσίμου στον κινητήρα.
ΕΚΚΕΝΤΡΟ    Εξάρτημα του εκκεντροφόρου, με μορφή προεξοχής του, που ρυθμίζει το άνοιγμα και κλείσιμο των βαλβίδων.
Technology Tips
Για περισσότερο από έναν χρόνο ακούμε ότι η Apple έχει δείξει το ενδιαφέρον της για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο μάλιστα θα είναι και αυτοκινούμενο. Γι αυτό το λόγο έχει επιχειρήσει να πάρει υπαλλήλους από υπάρχουσες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο ίδιος ο Elon Musk έχει πει δημοσίως ότι η Apple έχει πλησιάσει τους υπαλλήλους της

Η Lenovo εκτός από το Moto brand της Motrola, έχει στην κατοχή της και το ZUK sub-brand. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα το ZUK Z2 Pro με οθόνη 5.2 ιντσών FullHD AMOLED και ενσωματωμένο τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 820. Το ZUK Z2 Pro ενσωματώνει μνήμη RAM 6GB, η οποία ξεκινά να γίνεται μόδα σιγά σιγά, και χωρητικότητα 128GB.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Sharp έγινε η εταιρία που έφερε στην αγορά την πρώτη 85 ιντσών τηλεόραση 8Κ, με τσουχτερή βέβαια τιμή, περίπου 140000 δολλάρια. Οι Oλυμπιακοί αγώνες της Βραζιλίας θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους κατόχους της, να απολαύσουν 8Κ υλικό. Λίγοι θα είναι οι τυχεροί που θα απολαύσουν για πρώτη φορά εικόνα

Το Facebook ανακοίνωσε ότι από σήμερα θα επιτρέπει στους 900 εκατομμύρια χρήστες του Messenger ανά τον κόσμο, να πραγματοποιούν ομαδικές φωνητικές κλήσεις. Το νέο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο για iOS και Android. Μέσα στις επόμενες ώρες θα πρέπει να γίνει διαθέσιμο σε όλους όσους έχουν την τελευταία έκδοση του Messenger app. Το feature σου επιτρέπει να

Η Xiaomi έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα κινητά που κυκλοφόρησε, έγινε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της κινέζικης αγοράς. Όμως δεν θέλει να περιοριστεί μόνο στα smartphones. Από το 2014 ακούγονται οι πληροφορίες ότι θα λανσάρει δικό της laptop. Φαίνεται ότι ο Κινέζος βρίσκεται πιο κοντά από