?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ+Ε:
kok
Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ.
Οφείλουν να επαναλάβουν την επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ.
Χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη, που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
kok
35 ώρες.
25 ώρες.
70 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
kok
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Στο βενζινοκινητήρα η καύση πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρικού σπινθήρα, ενώ στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω:
kok
Επαγωγής.
Ηλεκτρικού κυκλώματος.
Συμπίεσης αέρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
kok
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
kok
Μόνο ία λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες.
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες.
Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
kok
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Αύξηση των στροφών του κινητήρα συνεπάγεται γενικώς μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, μεγαλύτερη οικονομία επιτυγχάνεται περί:
kok
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή σχέσης μετάδοσης πρέπει να γίνεται:
kok
Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η απόσταση ακινητοποίησης:
kok
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
kok
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει:
kok
Να εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
Να απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης.
Να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Το σύστημα ALB είναι μία ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με:
kok
Το συντελεστή πρόσφυσης.
Το φορτίο.
Την ταχύτητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
kok
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το abs.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Προστατεύει το περιβάλλον.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται:
kok
Στο κέντρο στροφής.
Στον κινητήρα.
Στην επιφάνεια επαφής των τροχών με το οδόστρωμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
kok
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τις περιηγήσεις τουριστών είναι:
kok
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και στεγνού οδοστρώματος):
kok
Μεγαλύτερη.
Μικρότερη.
Ίδια.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
kok
Δεν μεταβάλλεται.
Αυξάνεται.
Μειώνεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
kok
Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Αδράνεια ενός οχήματος ονομάζεται:
kok
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
Η δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση.
Η δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίστασή του:
kok
Στους χειρισμούς του οδηγού.
Στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης.
Στην ανατροπή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Με την οικολογική και οικονομική οδήγηση δεν επιτυγχάνεται:
kok
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Αύξηση των εκπομπών αερίων ρύπων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
kok
Να επιταχύνει ομαλά.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ο οδηγός λεωφορείου πρέπει πρωτίστως να μεριμνά για:
kok
Την πληροφόρηση του κοινού.
Την ασφάλεια των επιβατών.
Την καταβολή του κομίστρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
kok
Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Τα αρθρωτά λεωφορεία έχουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας τα:
kok
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Το λεωφορείο επιτρέπεται να κινείται πάντοτε στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας εκτός από την περίπτωση:
kok
Οδού που δεν έχει καθόλου κίνηση.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται σε οποιαδήποτε λωρίδα.
Αυτοκινητόδρομου, οπότε μπορεί να κινείται στις δύο δεξιότερες λωρίδες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Για την απο/επιβίβαση ατόμων με μειωμένη κινητικότητα χωρίς συνοδό, ίσως απαιτηθεί η συνδρομή του οδηγού. Ο οδηγός οφείλει να:
kok
Παράσχει πάντοτε την απαραίτητη βοήθεια.
Ζητήσει επιτακτικά από κάποιον επιβάτη να βοηθήσει.
Μην εγκαταλείψει τη θέση του σε καμμία περίπτωση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
kok
Επί κεντρικής λεωφόρου.
Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι περιορισμοί ωραρίου εργασίας διασφαλίζουν ίσους όρους:
kok
Στον ανταγωνισμό.
Στην εύρεση εργασίας.
Στις μετακινήσεις των μεταναστών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
kok
9 ώρες.
8 ώρες.
12 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να:
kok
Κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση.
Γευματίζει.
Εκτελεί κάποια άλλη εργασία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η μειωμένη περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης έχει διάρκεια:
kok
Από 9 έως 11 ώρες.
Από 8 έως 10 ώρες.
Από 8 έως 11 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
kok
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
kok
Ως ύπνος.
Ως ανάπαυση.
Ως άλλη εργασία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
kok
Τη διανυόμενη απόσταση.
Την ταχύτητα κίνησης.
Τη χιλιομετρική θέση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
kok
Προαιρετικός.
Υποχρεωτικός.
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
kok
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
kok
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
Στη θέση «ανάπαυση».
Μόνο ιδιοχείρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Επιτρέπεται πάντοτε.
Απαγορεύεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Σε περίπτωση ατυχήματος, εκ των επιβαινόντων ενός λεωφορείου, συνήθως πλήττονται σοβαρότερα:
kok
Οι επιβάτες των πίσω καθισμάτων.
Ο οδηγός και ο συνοδηγός.
Οι επιβάτες των μεσαίων καθισμάτων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
kok
Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό:
kok
Διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Απέλαση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδό του στη χώρα, ο μεταφορέας:
kok
Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Η εργονομία ασχολείται με:
kok
Το εργατικό δίκαιο.
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι:
kok
Το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο.
Η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος.
Τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Οι τύποι των λεωφορείων που εμπλέκονται συχνότερα σε θανατηφόρα οδικά ατυχήματα είναι τα:
kok
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
Σχολικά λεωφορεία.
Αστικά λεωφορεία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησής του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
kok
Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει γενικά να:
kok
Παραμένει κοντά στους επιβάτες.
Απομακρύνεται προς αναζήτηση βοήθειας.
Παραμένει κοντά στο προειδοποιητικό τρίγωνο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να κληθεί:
kok
Μόνο από τις Αστυνομικές Αρχές.
Μόνο από σταθερό τηλέφωνο.
Από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Ο περιορισμός της κυκλοφορίας του αίματος για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσει:
kok
Σε δύσπνοια.
Στη διάσωση του τραυματία.
Σε μόνιμες βλάβες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε:
kok
Υψηλές τάσεις.
Υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά).
Χαμηλά ηλεκτρικά πεδία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
kok
Τον τραυματιοφορέα.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
kok
Πουλερικών ή/και ψαριών.
Νερού.
Φρούτων και λαχανικών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
kok
Η κόπωση του οδηγού.
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
kok
Ασθένεια του σώματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του πνεύματος.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Oδός εξυπηρέτησης παρOδίων   Oδός η oπoία χρησιμoπoιείται απoκλειστικά για την εξυπηρέτηση των παρoδίων ιδιοκτησιών.
KατOικημένη περιOχή   H περιoχή πoυ έχει σημανθεί με πινακίδες ως κατoικημένη στις εισόδoυς και εξόδoυς της.
ΚΥΚΛΩΜΑ    Είναι η διαδρομή που πραγματοποιεί το λάδι ή το νερό μέσα στο αντίστοιχο σύστημα.
Technology Tips
Η κινέζικη LeEco (πρώην LeTV) είναι γνωστή σε εμάς από τα smartphones που λανσάρει, όπως και πολλοί άλλοι Κινέζοι. Σήμερα μάλιστα ανακοίνωσε επίσημα τα LeEco Le Max 2, LeEco Le 2 Pro και LeEco Le 2 χωρίς 3.5χλστ. υποδοχή για τα ακουστικά που αντικαθίσταται από USB Type-C. Όμως, η LeEco δεν περιορίζεται μόνο στα smartphones

Μετά από πολλές διαρροές η Huawei ανακοίνωσε και επίσημα το Huawei P9 Lite, περίπου 2 εβδομάδες μετά την επίσημη παρουσίαση των Huawei P9 και Huawei P9 Plus με dual κάμερα 12 Μegapixel από την Leica και επεξεργαστή Kirin 955. Το Huawei P9 Lite διατηρεί την οθόνη 5.2 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων

Οι 3D ταινίες μπορεί να έχουν δημιουργήσει το δικό τους κοινό στο σινεμά, όμως το 3D στο σπίτι, μοιάζει να μην έχει πολλούς fans. Σήμερα η Samsung και λίγο νωρίτερα η Philips, επιβεβαίωσαν επίσημα ότι η σειρά τηλεοράσεων του 2016 δεν θα περιλαμβάνει 3D οθόνες. Η Samsung επικαλείται την έλλειψη καταναλωτικού ενδιαφέροντος, αλλά και την

Πριν από περίπου έναν μήνα, η Google έκανε την έκπληξη φέρνοντας το Android N Developer Preview, από το οποίο μάθαμε κάποια πρώτα χαρακτηριστικά που θα μπουν στην επόμενη έκδοση του Android. Από σήμερα έγινε διαθέσιμο και το Android N Developer Preview 2. Το δεύτερο Android N Preview φέρνει μια σειρά από bug fixes αλλά και

Η Samsung στην CES 2016 ανακοίνωσε δυο νέα notebooks από την πιο high-end σειρά Notebook 9 Series. Έχουν το ίδιο design, δυο διαφορετικά χρώματα Iron Silver και Modern Pink και θα κυκλοφορήσουν σε επιλεγμένες αγορές μέσα στο 2016. Τα δυο νέα notebooks της Samsung είναι εξαιρετικά ελαφριά και λεπτά. Το μικρότερο από τα δυο έχει