?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης
kok
του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερόμενου εμπορεύματος
των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης
του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Συρμός είναι ο συνδυασμός
kok
ενός απλού φορτηγού και ενός ρυμουλκούμενου
ενός ημιρυμουλκούμενου και ενός ρυμουλκούμενου
ενός απλού φορτηγού και ενός ημιρυμουλκούμενου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω
kok
συμπίεσης αέρα
επαγωγής
ηλεκτρικού κυκλώματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
kok
έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος
χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο
είναι λιγότερο θορυβώδης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο κεντρικός άξονας μετάδοσης κίνησης συνδέει
kok
το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με το διαφορικό
το κιβώτιο ταχυτήτων (σασμάν) με τον κινητήρα
τον κινητήρα με το διαφορικό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Η καμπύλη ισχύος παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση
kok
στην κόκκινη περιοχή
στην κίτρινη περιοχή
στην πράσινη περιοχή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Το σύστημα πέδησης επιτρέπει την προοδευτική μείωση ή και το μηδενισμό της ταχύτητας κίνησης του οχήματος και
kok
η συχνή χρήση του περιορίζει την εκπομπή αέριων ρύπων
εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου
εξασφαλίζει την ακινησία του ακόμη και σε οδούς με σημαντική κλίση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
kok
λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ABS «μετρούν»
kok
την ταχύτητα κίνησης του οχήματος
τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητήριων από αυτή των μη κινητήριων τροχών
την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Όταν ενεργοποιείται το ABS, ο οδηγός πρέπει να
kok
ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
εξακολουθήσει να ασκεί κανονική πίεση στον ποδομοχλό πέδησης
απομακρύνει άμεσα το πόδι του από τον ποδομοχλό πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν
kok
τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης
τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή πρέπει
kok
να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση
πάντοτε να προτιμάται
να αποφεύγεται εντός πόλεων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
kok
των κιλών του
της ύλης του
του όγκου του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
kok
είναι σταθερό
μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο
μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Ένα φορτηγό έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι
kok
4 τόνοι
4,5 τόνοι
7,5 τόνοι
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Τριβή λέγεται
kok
η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή
η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών που έρχονται σε επαφή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Η δύναμη έλξης είναι πιθανότερο να υπερβεί την τριβή σε
kok
κατωφέρεια
ανωφέρεια
στροφή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και ασκήσουμε σε αυτό μια δύναμη κάθετη στην τροχιά του, τότε το σώμα θα αρχίσει να
kok
διαγράφει καμπύλη τροχιά
κάνει ευθύγραμμη ταλάντωση
κινείται κατά τη διεύθυνση της δύναμης που του ασκήθηκε
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Ορμή ενός οχήματος λέγεται
kok
η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση
η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
kok
το κέντρο βάρους είναι ψηλά
η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την
kok
υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
όπισθεν
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη
kok
των αστυνομικών αρχών
του οδηγού
του υπεύθυνου της φόρτωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Κατά τη μεταφορά παλετών
kok
το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα
kok
πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω
πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό
πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
b196
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
b196
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
kok
12 ώρες
9 ώρες
8 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
kok
κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
γευματίζει
εκτελεί κάποια άλλη εργασία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
kok
υποχρεωτικά εκτός οχήματος
υποχρεωτικά εντός οχήματος
εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγάς δεν επιτρέπεται να
kok
οδηγεί το ΙΧ του
εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι
kok
112 ώρες
144 ώρες
90 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
kok
δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει
kok
ψηφιακό ρολόι
«έξυπνη κάρτα»
συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως
kok
άλλη εργασία
διάλειμμα
διαθεσιμότητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
kok
με κάθε μεταβολή της διάστασης των ελαστικών
μετά από αλλαγή του αριθμού πλαισίου του οχήματος
με κάθε αλλαγή οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Κατά τις μεταφορές διέλευσης Τράνζιτ (transit)
kok
τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δεν βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης αλλά βρίσκεται ο τόπος εκφόρτωσης
τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο βρίσκεται και ο τόπος φόρτωσης και ο τόπος εκφόρτωσης
τα εμπορεύματα μεταφέρονται δι' ενός κράτους στο οποίο δε βρίσκεται ούτε ο τόπος φόρτωσης ούτε ο τόπος εκφόρτωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
kok
Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα
Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας
Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Εάν ο αποστολέας ζητήσει από τον μεταφορέα να ελέγξει το μεικτό βάρος των εμπορευμάτων ή την ποσότητά τους αλλά και το περιεχόμενο των δεμάτων, συμφωνά με τη CMR
kok
ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει χωρίς αμοιβή
ο μεταφορέας υποχρεούται να τα ελέγξει αλλά δικαιούται αμοιβή
ο μεταφορέας δεν υποχρεούται να τα ελέγξει
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Τι θα πρέπει να έχει υπόψη του ο μεταφορέας στις περιπτώσεις απώλειας, βλάβης ή καθυστέρησης παράδοσης των εμπορευμάτων σύμφωνα με τη CMR;
kok
Να είναι σε θέση να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για την απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Να βεβαιώσει προφορικά ή με υπεύθυνη δήλωση αποστολέα και παραλήπτη ότι δεν ευθύνεται αυτός για τη απώλεια, τη βλάβη ή την καθυστέρηση
Να προσπαθήσει να αποκρύψει με κάθε τρόπο το γεγονός από τον αποστολέα ή τον παραλήπτη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη
kok
μόνο για τις εθνικές μεταφορές
τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές
μόνο για τις διεθνείς μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Η διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας με σκοπό το παράνομο κέρδος επισύρει για τον οδηγό
kok
διοικητικές μόνο κυρώσεις
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
απέλαση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό
kok
ποινή φυλάκισης από 6 έως 10 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
μόνο χρηματικό πρόστιμο
ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
kok
το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Φορτηγό κατηγορίας Ν3 (ταξινομημένο το 1980) είναι πλήρως εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας χωρίς να είναι υποχρεωμένο από το νόμο. Στην περίπτωση αυτή,
kok
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
ούτε ο οδηγός ούτε ο συνοδηγός οφείλουν να φορούν ζώνη ασφαλείας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
kok
νωτομετωπικές
μετωπικές
πλαγιομετωπικές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, οι αποσταθεροποιητικές τάσεις -που μπορεί να οδηγήσουν στην ανατροπή φορτηγού- προέρχονται από
kok
τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου 6άρους ως προς το ίχνος των τροχών
την κεντρομόλο δύναμη και την κατακόρυφη δύναμη του φορτίου
τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
kok
οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας
kok
αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης
απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα
kok
διοξειδίου του άνθρακα
ξηράς κόνεως
νερού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιος από αυτούς έχει χάσει τις αισθήσεις του, συνιστάται να
kok
εξασφαλίσετε την απρόσκοπτη δίοδο του αέρα
τους προσφέρετε τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας
αφαιρέσετε τα ρούχα τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι
kok
προαιρετική αλλά χρήσιμη
ανώφελη
υποχρεωτική
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Ύστερα από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και με μεγάλες υλικές ζημιές, εξελίσσονται (συνήθως) δυο δικαστικές διαδικασίες:
kok
Η ποινική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του υπαίτιου οδηγού και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων
Η ποινική διαδικασία για την τιμωρία του μη υπαίτιου οδηγού ή των θυμάτων και η αστική διαδικασία για την αποζημίωση του υπαίτιου οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
kok
συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Μεταξύ των οχλήσεων που προκαλούν οι εθνικές οδικές εμπορευματικές μεταφορές είναι
kok
τα οδικά ατυχήματα
η αισθητική υποβάθμιση του κέντρου της πόλης
η οδική ασφάλεια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Η σύμβαση CMR έχει εφαρμογή σε κάθε συμβόλαιο για τη μεταφορά εμπορευμάτων οδικώς με οχήματα επ' αμοιβή, όταν
kok
ο τόπος παραλαβής και ο τόπος παράδοσης των εμπορευμάτων βρίσκονται σε δύο διαφορετικές χώρες
το φορτηγό κατά τη μεταφορά διέρχεται από δύο ή περισσότερες διαφορετικές χώρες
ο τόπος παραλαβής των εμπορευμάτων είναι σε χώρα που δεν ανήκει στην ΕΕ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
kok
κοινές και συμβαλλόμενες
ειδικού και κοινού φορτίου
ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε
kok
ένα χρόνο
έξι μήνες
δυο χρόνια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, ης μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι
kok
μεικτή
συνδυασμένη
διαδοχική
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
kok
φρούτων και λαχανικών
νερού
πουλερικών ή/και ψαριών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε
kok
υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα
αύξηση σωματικού βάρους
απώλεια σωματικού βάρους
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΑ (τροχών)    Είναι η κατάσταση ακινητοποίησης των τροχών κατά το φρενάρισμα όταν αρχίζουν να γλιστρούν στο οδόστρωμα.
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ    Όρα λ. Μπαταρία.
ΑΤΕΡΜΟΝΑΣ    Είναι το εξάρτημα στο οποίο καταλήγει ο άξονας του τιμονιού. Αποτελείται από ένα κοχλία, που είναι χωρίς «κεφαλή» και δεν τερματίζει ποτέ. Είναι τμήμα του συστήματος διεύθυνσης.
Technology Tips
Η DJI ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το DJI Matrice 600, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πιο ισχυρό drone που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα. Το Matrice 600 έχει σχεδιαστεί για να σηκώνει τη βαριά κάμερα, αντέχει σε βάρος μέχρι και 6 κιλά. Το DJI Matrice 600 έχει full υποστήριξη για τις σειρές της DJI, Zenmuse Z15 και

Η Lenovo εκτός από το Moto brand της Motrola, έχει στην κατοχή της και το ZUK sub-brand. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα το ZUK Z2 Pro με οθόνη 5.2 ιντσών FullHD AMOLED και ενσωματωμένο τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 820. Το ZUK Z2 Pro ενσωματώνει μνήμη RAM 6GB, η οποία ξεκινά να γίνεται μόδα σιγά σιγά, και χωρητικότητα 128GB.

Η νέα σειρά τηλεοράσεων LG OLED για το 2016 αποτελείται από οκτώ μοντέλα, με κορυφαία την LG G6 77 ιντσών. Οι τηλεοράσεις OLED της LG με πάνελ OLED, έχουν ανάλυση 4K και κωδικοποίηση high dynamic range (HDR), η οποία στα μοντέλα LG G6 και LG E6 ονομάζεται HDR Pro. Οι LG G6 και LG E6

Μαζί με τη ναυαρχίδα του 2016, HTC 10, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα το HTC Boost+. Πρόκειται για μια εφαρμογή, που σύμφωνα με την HTC θα έρθει να βελτιώσει την απόδοση των Android συσκευών στις οποίες θα εγκατασταθεί. Το HTC Boost+ δεν είναι διαθέσιμο μόνο για τις συσκευές τις HTC, αλλά είναι συμβατή με όλες τις

Το να γράφεις σε μια οθόνη αφής ένα σύντομο μήνυμα είναι απλή και εύκολη διαδικασία, όμως για μεγαλύτερα κείμενα, ίσως να μην είναι τόσο εύκολο. Γι αυτό το λόγο εταιρείες όπως Apple, Microsoft λανσάρουν και πληκτρολόγια ως αξεσουάρ σε συσκευές όπως iPad Pro και Surface. Ωστόσο, η Apple φαίνεται να οραματίζεται τα μελλοντικά της laptops