?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το τονοχιλιόμετρο είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη μονάδα μέτρησης
kok
του πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου
του μεταφορικού κόστους του ανά τόνο μεταφερόμενου εμπορεύματος
των κερδών μιας μεταφορικής επιχείρησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Φορτηγό Δημόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) που θα ενταχθεί στο χώρο των διεθνών μεταφορών
kok
δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών πριν την παρέλευση πενταετίας
δεν μπορεί να επανέλθει στο χώρο των εθνικών μεταφορών
πρέπει να παραμείνει σε αυτόν για 3 χρόνια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
kok
το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων
το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς
τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
kok
είναι λιγότερο θορυβώδης
έχει καλύτερη σχέση μάζας και ισχύος
χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο εύφλεκτο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Κατά τον έλεγχο αποσύμπλεξης: αποσυμπλέκουμε με τον κινητήρα σε λειτουργία και σε περίπου 4 δευτερόλεπτα «βάζουμε» όπισθεν. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
kok
ακουστεί θόρυβος
διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι
kok
ο ρυθμός παραγωγής έργου
το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
kok
την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού
την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών του κινητήρα
το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
kok
στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η πέδηση στάθμευσης (χειρόφρενο)
kok
λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική
λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική
λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδης και η λειτουργία της είναι μηχανική
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν σε
kok
τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
υδροπνευματικό σύστημα φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ενεργοποίηση του ABS γενικώς
kok
δε μεταβάλλει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
μειώνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
αυξάνει την απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Το μηχανόφρενο (κλαπέτο) είναι επιβραδυντής που λειτουργεί με
kok
έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
έγχυση λαδιού
μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται
kok
διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση
επιτάχυνση
ακινητοποίηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να
kok
παραμένουν σε επαφή με το έδαφος
έλκουν άλλα υλικά σώματα
αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Όταν ένα όχημα είναι σταθμευμένο σε επίπεδη επιφάνεια, ασκείται σε αυτό
kok
ελκτική δύναμη
φυγόκεντρος δύναμη
δύναμη βαρύτητας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
kok
δεν αλλάζει
μειώνεται
αυξάνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από
kok
το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος
το είδος των επιφανειών που έρχονται σε επαφή
το μεικτό βάρος του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Η πρόσφυση δεν εξαρτάται
kok
από τις καιρικές συνθήκες
από το βάρος του οδηγού
από τον όγκο του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου
kok
ίσο
μικρότερο
μεγαλύτερο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Ορμή ενός οχήματος λέγεται
kok
η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση
η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή
η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Σε ξαφνική ριπή ανατολικού ανέμου, συνιστάται
kok
ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα νότια
ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα ανατολικά
ελαφρά στροφή του τιμονιού προς τα δυτικά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση
kok
στα τέλη κυκλοφορίας
της οικονομίας καυσίμου
της ηχορύπανσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη
kok
των αστυνομικών αρχών
του οδηγού
του υπεύθυνου της φόρτωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Όταν έχουμε πολλά φορτία διαφορετικού βάρους, το βαρύτερο
kok
δεν τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
τοποθετείται στα πλαϊνά τοιχώματα του οχήματος
τοποθετείται στον διαμήκη άξονα του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Όταν φορτώνονται μεικτά φορτία,
kok
Ανομοιόμορφα αντικείμενα δεν πρέπει να τοποθετούνται στο επάνω μέρος του φορτίου
τα βαριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν τη βάση και το κεντρικό μέρος του φορτίου, ενώ τα ελαφριά αντικείμενα πρέπει να αποτελούν το πάνω και τα πλαϊνά μέρη του φορτίου
τα μεγάλα κιβώτια πρέπει να τοποθετούνται στο κέντρο, ενώ τα μικρότερα πρέπει να αποτελούν τα εξωτερικά τοιχώματα του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
b196
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
b196
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις
kok
12 ώρες
9 ώρες
8 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
kok
μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
της επόμενης Κυριακής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις
kok
9 ώρες
10 ώρες
11 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
kok
πέντε 24ωρα
έξι 24ωρα
επτά 24ωρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων
kok
εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών
εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας
καταγράφεται στον ταχογράφο και παραγράφεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
kok
1/6/2006
1/5/2006
1/1/2006
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει
kok
τη συσκευή του ταχογράφου
φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες
τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως
kok
ανάπαυση, αν έχει πρόσβαση σε κλίνη
διαθεσιμότητα
διάλειμμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά
kok
ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας
ευθύνεται πάντα ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος
ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
kok
στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
kok
Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας
Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
kok
Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας
Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα
Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
kok
στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη
kok
τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές
μόνο για τις εθνικές μεταφορές
μόνο για τις διεθνείς μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
kok
εξέρχονται από τη χώρα, αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
εργάζονται χωρίς ασφάλιση
εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα
kok
για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας
επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους
για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση
kok
το ύψος του οχήματος
το ύψος του οδηγού
το φορτίο του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή,
kok
το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Ο αερόσακος είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί προστατευτικά μόνο όταν
kok
η ταχύτητα κίνησης είναι μεγαλύτερη από 50 χλμ./ ώρα
ο οδηγός φορά ζώνη ασφαλείας
το όχημα είναι ταξινομημένο από 1/1/2007
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
kok
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
kok
οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών, ο οδηγός πρέπει να
kok
50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα
kok
νερού
ξηράς κόνεως
διοξειδίου του άνθρακα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως
kok
τους μετακινήσετε άμεσα
τους κρατάτε ζεστούς
τους δώσετε άμεσα να πιουν νερό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε
kok
πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ
πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης
φωτεινό σηματοδότη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με
kok
σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές
νεκρό
υλικές ζημιές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Οι χερσαίες μεταφορές περιλαμβάνουν τις
kok
συνδυασμένες και μεικτές μεταφορές
οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές
θαλάσσιες και ποτάμιες μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
kok
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
kok
τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Βάσει της σύμβασης εργασίας που συνάπτεται με τον πελάτη, οι εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών διακρίνονται σε
kok
ιδιωτικές και συμβαλλόμενες
ειδικού και κοινού φορτίου
κοινές και συμβαλλόμενες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να
kok
καταναλώσει χρόνο και χρήμα
εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα
προκαλέσει σοβαρό ατύχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Το σύστημα RDS/TMC είναι
kok
σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας
ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών
ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
kok
πρέπει να αποφεύγεται
πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
είναι θετική για την υγεία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
kok
μείωση του χρόνου αντίδρασης
αύξηση του χρόνου αντίδρασης
διεύρυνση του οπτικού πεδίου
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΠεζOί    Είναι τα άτομα που κινούνται με τα πόδια. Ακόμα Θεωρoύνται ως πεζοί, τα πρόσωπα που σπρώχνουν ή σύρουν: α) βρεφικά οχήματα, β) καθίσματα ασθενών ή Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), γ) οποιοδήποτε μικρό όχημα χωρίς κινητήρα ή δίκυκλο ή τρίκυκλο όχημα με κινητήρα, ο οποίος δεν είναι σε λειτουργία, δ) ποδήλατο όταν ο αναβάτης το κινεί πεζός. ε) τα πρόσωπα που κινούνται σε τροχήλατα καθίσματα με ταχύτητα πεζού ή με τροχοπέδιλα (πατίνια).
ΤΑΜΠΟΥΡΟ (τύμπανο)    Είναι εξάρτημα του συστήματος τροχοπέδησης, που δέχεται την τριβή από τις σιαγόνες για να επιτυγχάνεται η επιβράδυνση ή η ανακοπή της πορείας του αυτοκινήτου (φρενάρισμα).
ΜΑΓΝΗΤΗΣ    Σταθερό τμήμα του δυναμό, που δημιουργεί το μαγνητικό πεδίο.
Technology Tips
Για περισσότερο από έναν χρόνο ακούμε ότι η Apple έχει δείξει το ενδιαφέρον της για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο μάλιστα θα είναι και αυτοκινούμενο. Γι αυτό το λόγο έχει επιχειρήσει να πάρει υπαλλήλους από υπάρχουσες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο ίδιος ο Elon Musk έχει πει δημοσίως ότι η Apple έχει πλησιάσει τους υπαλλήλους της

Δυο διαφημιστικές εταιρείες στη Βραζιλία δημιούργησαν δυο διαφημιστικές πινακίδες, οι οποίες μοιάζουν με αυτές που έχουμε συνηθίσει κατά δεκάδες στους δρόμους. Όμως δημιουργήθηκαν για εδικό σκοπό προκειμένου να βοήσουν στη καταπολέμηση του ιού Zika. Οι πινακίδες προσελκύουν τα κουνούπια και στη συνέχεια τα σκοτώνουν. Όπως αναφέρει το BBC, η πινακίδα απελευθερώνει έναν συνδυασμό γαλακτικού οξέος

Η κινέζικη Xiaomi μπορεί να έχει γίνει γνωστή κυρίως από τα value for money κινητά της, όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ανακοίνωσε επίσημα την νέα Xiaomi Mi TV 2S, 4K τηλεόραση με πάχος που φτάνει μόλις τα 9.9 χιλιοστά. Έρχεται με οθόνη 48 ιντσών, τρέχει Android 5.0 Lollipop και η τιμή ξεκινά από 485

H Sony έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο καιρό να αναβαθμίζει τις συσκευές της σε Android Marshmallow, με τις πιο πρόσφατες να είναι τα Sony Xperia Z2, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact με πολλές βελτιώσεις αλλά και μια έκπληξη. Η έκπληξη είναι ότι ο ερχομός του Android Marshmallow σημαίνει την απουσία του STAMINA mode.

Είναι αρκετός καιρός που έχει κυκλοφορήσει η φήμη, αλλά είναι στιγμή να πούμε δύο λόγια γι’ αυτήν μιας και μας δίνεται η αφορμή να παρουσιάσουμε παράλληλα τον μνηστήρα της Apple που θέλει να αντικαταστήσει την Intel. Αυτός είναι ο νέος πυρήνας επεξεργαστών της AMD, Zen. H Apple εδώ και μια δεκαετία χρησιμοποιούσε τους επεξεργαστές της